Waardebepaling en ontwikkeling

Key Valuation Partners treedt op als onafhankelijk waarderingsdeskundige voor ondernemers en investeerders. Tijdens de bedrijfswaardering ontstaat inzicht in de kansen en mogelijkheden om de waarde te vergroten. Samen met de onderneming onderzoeken wij de alternatieven en ontwikkelen een onderbouwd ondernemingsplan met concrete maatregelen om de waarde van de onderneming te vergroten.

 

Monitoring van de voortgang

Het ondernemingsplan bevat een combinatie maatregelen dit betreft veelal gerichte investeringen in verbetering van de productiviteit, productontwikkeling of desinvestering van activiteiten die onvoldoende bijdragen aan op de lange termijn. Het ondernemingsplan bevat een dashboard waarmee de voortgang van de waardeontwikkeling wordt bewaakt.

 

Ondersteuning daar waar nodig

Bij de uitvoering van specifieke maatregelen zoals het onderhandelen bij een verkoop, het aantrekken van financiering of het optimaliseren van investeringsalternatieven leveren wij operationele ondersteuning. Deze ondersteuning leveren wij ook als een snelle analyse van een onderneming gewenst is zoals bij een due diligence of bij een herfinanciering.

English