Aanvullende financiering Machinefabriek

Door aanhoudend tekort aan liquiditeit wordt de groot aandeelhouder verzocht aanvullend kapitaalstorting te doen. Een second opinion wijst de oorzaak van het tekort aan. Deze is niet veroorzaakt door het stijgende werkkapitaal als gevolg van de omzet groei, maar is het gevolg van een verliesgevend project.

Projectfinanciering in default

De overtuiging van de aandeelhouders is dat de onderneming er slecht voor staat. Hoe groot het gevaar precies is weet ook de bank niet, die een pandrecht bezit op alle bezittingen van de onderneming. De directie blijkt tot frustratie van de aandeelhouders en de bank niet in staat – of niet bereid – goede cijfers over hun financiële situatie aan te leveren. Dat levert ook spanningen op binnen en buiten de onderneming met de klanten. Met onze bedrijfswaardering wordt het benodigde inzicht gegeven en wordt duidelijk welke maatregelen nodig zijn om de onderneming gezond te maken.

Verkoop van windpark

Kort nadat besloten is tot verkoop krijgt de aandeelhouder een bod op 100% van de aandelen. Het bod is lager dan gewenst maar de koper heeft zijn bod goed beargumenteerd. De aandeelhouder geeft opdracht tot een waarderingsonderzoek en besluit niet in te gaan op de bieding. Nadat de aandeelhouder ons advies opvolgt om onzekerheden te reduceren, wordt de onderneming succesvol verkocht tegen een 70% hogere prijs.

Risicoanalyse nieuwe technologie

Door investering in moderne technologie kan de efficiency aanzienlijk verhoogd worden. Nadat de techniek geïmplementeerd is vallen de resultaten toch tegen. De verschillende toeleveranciers wijzen naar elkaar en komen ieder met een verschillende oplossing. Bij onze bedrijfswaardering worden de onderlinge verantwoordelijkheid en contractuele verplichtingen duidelijk gemaakt. Een herstelplan wordt opgesteld. Na zes maanden functioneert de installatie conform de oorspronkelijke specificatie. De beoogde efficiency wordt volledig gehaald zonder extra investeringen van de opdrachtgever.


De bedrijfswaardering komt bij alle projecten aan bod. Vaak komt de behoefte aan een waarderingsonderzoek voort uit een organisatieverandering of een aanpassing van de financiering.

going concern

verkoop

Optimalisatie

Jaar sinds oprichting

Opdrachtgevers

Bedrijfswaarderingen

Gecombineerde opdracht

Overzicht opdrachtgevers

Enter
English