De economische waarde van een onderneming komt meestal pas ter sprake bij de verkoop. Dat is een gemiste kans want een waardebepaling geeft inzicht om te sturen op economische waarde. Dat is niet alleen gunstig voor de prijs bij een verkoop maar het is tevens de meest geschikte maatstaf om de prestaties van de onderneming op de lange termijn ter beoordelen.

Onze overtuiging

De economische waarde van een onderneming komt meestal pas ter sprake bij de verkoop. Dat is een gemiste kans want een waardebepaling geeft inzicht om te sturen op economische waarde. Dat is niet alleen gunstig voor de prijs bij een verkoop maar het is tevens de meest geschikte maatstaf om de prestaties van de onderneming op de lange termijn ter beoordelen.

De economische waarde is een momentopname die is opgebouwd uit de huidige schuldenpositie en de verwachte geldstromen van toekomstige activiteiten. Die verwachtingen hoeven niet uit te komen en over verwachtingen kan verschillend gedacht worden toch biedt een waardebepaling meer houvast dan boekhoudkundige informatie die is gebaseerd op het verleden en niets zegt over de toekomst.

Een nieuw product in een bestaande markt of een bestaand product in een nieuwe markt creëert  in de praktijk meer waarde dan groei door acquisities. Kostenbesparing en synergie kunnen in theorie ook leiden tot verhoging van de economische waarde maar ook die verwachtingen worden vaak niet waard maakt. In de praktijk ontstaat de meeste waarde door productontwikkeling.

Een  nieuwe financieringsstructuur kan nodig zijn om een koop mogelijk te maken maar de financiering voegt geen waarde toe.  Nobelprijs winnaars Miller en Modigliani hebben bewezen dat afgezien van het belastingvoordeel, de waarde van een onderneming niet toeneemt door het aantrekken van schulden omdat risico’s daardoor evenredig toenemen. Ook wij zijn van mening dat het primair gaat om de operationele geldstromen en pas in tweede instantie om de financiering.

Bij een goed onderbouwde waardering wordt is onderzocht welke opties er zijn om in de toekomst bij te sturen. Meer opties betekent meer waarde en minder risico. Voorbeelden van opties zijn (1) vervolginvesteringen na bewezen succes of (2) de mogelijkheid tot het uitstellen van een investering. Wij creëren waarde door nieuwe opties aan te bieden, dat kan door iets heel eenvoudigs maar ook door nieuwe technologie of andere toepassingen.

De kwaliteit wordt geborgd door de opleidingen en de NIRV gedragsregels en tucht. Om bedrijfssituaties en toekomstmogelijkheden snel en effectief te doorgronden is bedrijfservaring en sectorkennis van belang. Nog belangrijker is onze bereidheid om ons echt te verdiepen in de bestaande situatie, de mogelijkheden en tegelijk het overzicht te behouden en te streven naar eenvoud.

Een succesvolle onderneming draait op een effectieve communicatie tussen investeerder en ondernemer. Anders raakt de investeerder gefrustreerd dat de gevraagde informatie ontbreekt en gaat de ondernemer gebukt onder het voorbereiden van aandeelhoudersvergaderingen.

Met de operationele activiteiten van de onderneming moet het geld verdiend worden. Bij de bedrijfswaarderingen ligt het accent op de verdiencapaciteit op de korte en lange termijn, pas in tweede instantie gaat het om de juiste financiering en fiscaliteit.

Het gaat bij iedere onderneming om een beperkt aantal key value drivers die bepalend zijn voor het succes. Deze unieke combinatie van value drivers wordt zichtbaar in een bedrijfswaardering en helpt de onderneming focus aan te brengen.

Waarom geeft onze bedrijfswaardering beter en snel inzicht?

Besluiten worden vaak gebaseerd op boekhoudkundige informatie en de historische kostprijs. Er wordt dan onvoldoende nagedacht over de ontwikkelingen in de toekomst. Wij richten ons vooral op de toekomst van een bedrijf.

Om snel tot de kern te komen is ervaring en sectorkennis essentieel. Om die reden hanteren wij een sector focus waarin wij een bewezen trackrecord hebben en wij werken effectief samen met betrokken advocaten en accountants.

De benodigde gegevens om een goede prognose te maken en om de juiste besluiten te nemen zijn meestal binnen de onderneming aanwezig. Vaak blijft de aanwezige informatie onbenut. Wij ontsluiten deze informatie en nemen deze mee in de prognose.

English