Key Valuation Partners is een onafhankelijk adviesbureau van waarderingsdeskundigen actief bij geschillen, aan en verkoop ondernemingen, financiering en resultaatverbetering. Oprichter is ir. Ralph van Hof RV, hij is waarderingsdeskundige met een diepgaande kennis van techniek door opleiding en ruime directie-ervaring met M&A processen en organisatieveranderingen.

Waardevolle combinatie van kennis en ervaring

Van Hof heeft bedrijfservaring als CFO en CEO bij grote ondernemingen als Philips, TBI en de energiebedrijven ENECO en NRE. Hij begeleidde veranderingsprocessen en boekte successen in het managen van verkoopprocessen (M&A).

Van Hof heeft zowel een technische opleiding Werktuigbouwkundig ingenieur TU- Delft als een economische opleiding Business Valuation RSM Rotterdam. Die combinatie is belangrijk bij het beoordelen van technische bedrijven en bij technologische innovaties in het algemeen. Omdat bij het maken van bedrijfsplannen en het optimaliseren van projecten de problematiek ‘multi-complex’ is. Het gaat in de huidige economie steeds meer om een combinatie van organisatie, financiering, commercie en technologie. Zijn achtergrond en ervaring helpen om snel situaties te kunnen analyseren.

Investeerders

Samen met investeerders beoordelen wij nieuwe investeringsmogelijkheden en business plannen. Wij doen due diligence onderzoek bij ondernemingen om risico’s of eventuele gebreken te onderzoeken. Ook bewaken wij de voortgang van een investering of project. Zo krijgt de investeerder een beter beeld over zijn investering. Als de resultaten tegenvallen ontwikkelen wij een herstelplan en bewaken de voortgang van het waarde-herstel.

Ondernemers

Key Valuation Partners beoordeelt investeringen en optimaliseert businessplannen. Wij helpen bij het aantrekken van bank financiering of verschaffers van eigen vermogen. Door het bewaken van de voortgang, verbeteren wij de informatie-uitwisseling tussen ondernemers en kapitaalverschaffers. Bij stagnerende projecten stellen wij een herstel plan op en voeren deze uit.

Dienstverleners

Key Valuation Partners werkt samen met accountants, die de bedrijfswaardering uitbesteden. Voor advocaten onderbouwen wij de schade bij een geschil en geven onafhankelijk advies. Ook Fiscalisten roepen onze hulp in voor een bedrijfswaardering. Wij helpen hen bij het optimaliseren van de structuur of technologische vernieuwingen binnen ondernemingen, met als doel de waarde in de toekomst te vergroten. Interim managers hebben ook vaak baat bij onze analyse van de bedrijfswaarde en kunnen daarmee werkzaamheden uitvoeren voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering.

English