Litigation services:  Onafhankelijke bedrijfswaarderingen, geschilbeslechting en schadebepalingen

Dankzij een waarderingsonderzoek wordt duidelijk waar en hoe een onderneming waarde toevoegt en welke onzekerheden de ondernemingswaarde negatief beïnvloeden. Deze waarde zal vrijwel altijd afwijken van de boekwaarde van een onderneming omdat de boekwaarde is gebaseerd op de historische uitgaven en niet op de toekomst.

Door middel van een realistische en goed onderbouwde prognose kunnen partijen overeenstemming bereiken over de waarde van een onderneming. Ook bij een juridische procedure of een geschil gaat het om de economische gevolgen van toekomstige scenario’s.

Waarderingsconclusie

Het waarderingsonderzoek leidt tot een concrete uitspraak over de economische waarde op een specifiek tijdstip. Daardoor kan een eis in een juridische procedure  onderbouwd worden en kunnen kunnen geschillen beslecht worden.

 

English