Transaction services: Aan- en verkoopbegeleiding, due diligence, waardebepaling bij aanbiedingsplicht

Transaction services bestaat zowel uit het benaderen van de juist marktpartijen als uit het begeleiden van een verkoopproces

Het vinden van de juiste partij

Bij de verkoop aan een concurrent kunnen schaalvoordelen en synergie-effecten ontstaan, voordelen die niet benut blijven als de onderneming zelfstandig wordt doorgezet. Door de juiste marktpartijen te benaderen kan een bedrijfsonderdeel zich beter ontwikkelen en kan een betere verkoopprijs tot stand komen.

Het beoordelen en beheersbaar maken van onzekerheden

Omdat de ontwikkelingen in de toekomst onzeker zijn worden de risico’s bij een bedrijfswaardering zoveel mogelijk in kaart gebracht. Een hoog risico zal leiden tot een lagere prijs en kan een blokkade zijn voor een transactie. Een goede analyse maken nieuwe technologieën en initiatieven inzichtelijk en beheersbaar waardoor een transactie wel tot stand kan komen.

English