+31 76 26 00 000 info@kvpartners.nl

Support

bij onverwachte ontwikkelingen of als er tijdelijk aanvullende expertise gewenst is

Waardebepaling

Bedrijfswaardering van een bedrijfsonderdeel ten behoeve van herstructurering en wijziging van aandeelhouders.

Benchmark nieuw product

Bepaling van de economische waarde van een nieuw type windturbine en prijsvergelijking met bestaande windturbines in de Nederlandse markt

Analyse SDE subsidie

Toelichting op Nederlandse SDE subsidievoor wind en biomassa t.b.v. een strategische afweging om nieuwe activiteiten te ontwikkelen op de Nederlandse markt

Voorbereiden verkoop

Optimalisatie van twee warmte netten om een gehele verkooptransactie mogelijk te maken.

Waardebepaling

Second opinion en het inzichtelijk maken van een besluit over verkoop ofvervolginvestering.

Management buy out

Onafhankelijk oordeel over de economische waarde en ondersteining van de directie bij het tot stand brengen van een management buy-out

Scenario analyse

Waardering deelneming ICT dienstverlener bij verschillende strategische opties

Productontwikkeling

Aantrekken financiering voor beveiligde datacommunicatie.

Interim management

Tijdelijk vervangen directie en haalbaarheidsonderzoek doorstart.

Herstelplan en doorstart

Opstellen en tijdelijke directievoering van bedrijfsonderdeel ui  een gefailleerde groepsmaatschappij

Financiering

Opzetten dienstverlening aan openbare netbeheerders bij langdurige verstoring infrastructuur.

Productontwikkeling

Second opinion
Besluit over investeren in marktontwikkeling in Midden Amerika.

Geschil toeleverancier

Recovery plan
Beoordelen schade en opstellen herstelplan om economische schade hogesnelheidstrein te beperken.

Arbitrage procedure

Geschilbeslechting
Voeren arbitrage procedure om schade te verhalen.

Projectontwikkeling

Business planning
Optimalisatie commerciële aanbieding projectontwikkeling.

Juridische procedure

Second opinion investering
Analyse en onafhankelijk oordeel over van genomen besluit voorafgaand aan faillissement.

Verduurzaming

Second opinion investering
Haalbaarheid investering in verduurzaming nieuw kantoorgebouw.

Projectontwikkeling

Beoordelen van nieuwe activiteit
Beoordelen haalbaarheid plan, opstellen informatie memorandum en aantrekken van financiering.

Verkoop infrastructuur

Due diligence
Beoordeling risico’s en waardebepaling infrastructuur.

Efficiency productiebedrijf

Second opinion investering
Analyse waardeontwikkeling bij investering in efficiencyverhoging van de productie.

Pre-pack

Recovery plan
Waardering van business case bij doorstart na faillissement.

Exploitatiekosten na financial close

Second opinion
Onafhankelijk oordeel over de benodigde exploitatiekosten na de bouwfase.

Acquisition integration

Investment monitoring
Begeleiding onderneming bij integratie na acquisitie.

Projectontwikkeling

Structurering en planning
Second opinion over wijze waarop projectontwikkeling georganiseerd kan worden op de maasvlakte II.

Snel beschikbaar

Wij zijn gewend om te werken onder tijdsdruk. Door snel te werken voorkomen wij dat de waardering leidt tot vertraging.

Innovaties

Waarde kan ontwikkeld worden door meerdere opties te ontwikkelen die in de toekomst verzilverd kunnen worden.

Nieuwe technologie

Bestaande processen kunnen beter en efficiënter. Wij denken mee over nieuwe business modellen, die mogelijk zijn door gebruik van moderne technologie.

Heldere communicatie

Dankzij een duidelijke onderbouwing van de economische waarde kunnen ondernemers die waarde vergroten.

English