Gespecialiseerd in bedrijfswaardering en waardeontwikkeling

Key Valuation is een onafhankelijk Nederlands advieskantoor van waarderingsdeskundigen. Key Valuation helpt bedrijven hun financiële doelstellingen te bereiken bij geschillen, aan of verkoop, financiering en resultaatverbetering. Key Valuation biedt toegankelijke topkwaliteit: een persoonlijke vorm van maatwerk op al haar waarderingsgebieden:

Management services

Performance verbetering, investeringsvraagstukken en business recovery

Transaction services

Aan- en verkoopbegeleiding, due diligence en waardebepaling bij aanbiedingsplicht

Financial services

Financiering, her financiering, restructuring en portfolio management

Litigation services

Onafhankelijke bedrijfswaarderingen, geschilbeslechting en schadebepalingen

Wat wij doen

De economische waarde van een onderneming wordt bepaald door de toekomstige geldstromen, de duur van die geldstromen en de bijbehorende onzekerheden. De economische waarde is de meest geschikte maatstaf om de prestaties van een onderneming te beoordelen, omdat deze is gebaseerd op de toekomstige geldstromen. De economische waarde wijkt af van de boekhoudkundige waarde, die gebaseerd is op geldstromen in het verleden. Alleen met  inzicht in de economische waarde kan men onderbouwd ondernemen en investeren.

Tijdens een waarderingsonderzoek maken wij duidelijk waar en hoe de onderneming waarde toevoegt en welke onzekerheden de ondernemingswaarde negatief beïnvloeden. Bij de onderbouwing van de waarde gaat het altijd om een combinatie van factoren zoals marktontwikkelingen, financiën, organisatie en technologie.

Door te investeren in efficiencyverbetering of groei door inzet van moderne technologie, kan de waarde van een onderneming vergroot worden. In sommige gevallen zal juist een desinvestering leiden tot een hogere ondernemingswaarde. Om binnen korte tijd ons advies te kunnen geven, beperken wij ons tot sectoren en bedrijfssituaties waar wij diepgaande kennis en ervaring hebben

Sector focus

De economische waarde draait niet alleen algemene financiën, juridische en fiscale aspecten maar vereist specifieke sectorkennis. Sectoren veranderen in hoog tempo door nieuwe technologische ontwikkelingen. Onze projecten zijn in 2015 als volgt verdeeld over de sectoren Industrie & Handel, Energie & Infrastructuur en Technologieontwikkeling:

  • Industrie & Handel 60%
  • Energie & Infrastructuur 45%
  • Technologieontwikkeling 75%

Focus
Wij beschikken over inhoudelijke sectorkennis waardoor wij snel kunnen inspelen op actuele situaties en waardoor wij snel signaleren wat de mogelijkheden zijn om de prestaties van een onderneming te verbeteren.

Energie & Infrastructuur

Industrie & Handel

Technologieontwikkeling

Vragen van onze opdrachtgevers

  • Wat kan ik het beste doen om de onderneming tegen de hoogste prijs te verkopen?
  • Welke investering in nieuwe technologie vergroot de waarde van de onderneming?
  • Hoe voorkom ik dat ik te veel betaal voor de aankoop van een onderneming?
  • Is een investering in de onderneming op dit moment zinvol of is het beter deze juist uit te stellen?
  • Wat zou het voordeel zijn van een samenwerkingsverband of een bedrijfsfusie?
  • Wat zijn de mogelijkheden om extra kapitaal aan te trekken?
Voor welke opdrachtgevers werken wij?

Wij werken voor investeerders en ondernemers vaak voor middelgrote, niet beursgenoteerde ondernemingen. Dat kunnen familiebedrijven zijn met een lange historie of nieuwe startende ondernemingen. De waarde van die bedrijven kan sterk variëren en die waarde is niet gekoppeld aan de beurskoers. Bij onze opdrachten werken wij nauw samen met accountants, advocaten en adviseurs van onze opdrachtgevers om onnodige kosten te voorkomen.

Hoe lang duurt een waardering?

De doorlooptijd van een volledige bedrijfswaardering is meestal twee weken. Het verzamelen van informatie – zoals het bepalen van het waarderingsobject en de financiële analyse met de relevante fiscale aspecten- kan bij de verkoop van een onderneming veel tijd vragen. Steeds vaker zien wij de behoefte aan een indicatieve waardering, waarbij wij samen met de  opdrachtgever in twee a drie dagen een onderzoek doen om tot een indicatie van de economische waarde te komen. Het accent ligt dan meer op het verbeteren van de bedrijfsvoering of een second opinion over een investeringsbesluit.

Hoe waarborgen wij de kwaliteit?

Wij werken met ervaren teamleden en beperken ons tot sectoren en bedrijfssituaties waarin wij toegevoegde waarde kunnen leveren. Tevens zijn wij aangesloten bij het Nederlandse Instituut van Register Valuators en werken volgens de gedragsregels van het NIRV.


Financiering van een windpark in ontwikkeling
Financiering overname aandeel kunststofverwerkende fabriek
Kapitaalinjectie van machinefabriek met liquiditeitsproblemen
Interimmanagement na opzeggen bankkrediet
Opstellen businessplan in pre-pack

Bedrijfsopvolging kunststofverwerkende onderneming
Verkoop van stadsverwerkingsnetwerk
Afsplitsing van software platform in zelfstandige onderneming
Verkopen van een internationale energiecentrale
Waardering certificaat van aandelen bij beëindiging dienstverband

Efficiencyverbetering door robotisering
Haalbaarheidsstudie van biomassacentrale
Keuze van meest geschikte windturbine
Ontwikkeling van nieuw constructiemateriaal
Beoordelen van energieopslagsysteem
Automatisering van administratief proces
Efficiencyverbetering door warmte terugwinning

Contact

Klik hier voor een kennismakingsgesprek.
Email
English