+31 76 26 00 000 info@kvpartners.nl

Projectontwikkeling

Technologisch up to date

Gericht op de lange termijn

Waardegedreven, van plan tot en met dagelijks beheer

Key Valuation is een onafhankelijk management en advieskantoor gespecialiseerd in energie en techniek. Sinds 2010 ondersteunen wij ondernemers bij het verbeteren van de bedrijfsvoering en realiseren wij duurzame energieprojecten. Wij ontwikkelen projecten met investeerders, realiseren projecten turn-key en leveren inhoudelijke support daar waar nodig:

Projectontwikkeling

Wij beoordelen de technische en economische haalbaarheid en helpen om een idee te ontwikkelen tot een gezonde business case. Daarbij gebruiken wij onze praktijkervaring met de realisatie van uiteen lopende projecten en de actuele kennis van de best beschikbare techniek.

Financiering

Decentrale energieopwekking en energie efficiency projecten vereisen investeringen die vaak niet gefinancierd kunnen worden uit eigen middelen. Aan de hand van een door ons geverifieerde businesscase zijn wij in staat om extern geld aan te trekken om uw project wel mogelijk te maken.

Projectmanagement

Verduurzaming  vergt specifieke kennis en past vaak niet binnen de bestaande organisatiestructuur. Wij kunnen projecten turn-key realiseren en de eindverantwoordelijkheid dragen als dat nodig is. We werken in Nederland en internationaal met ervaren professionals.

Business Support

Support bestaat uit: onafhankelijke waardebepaling, settlement van geschillen,  berekenen van schade,  herfinanciering en koop en verkoopbegeleiding en het beheren van operationele energie installaties.

Onze overtuiging

Iedere investering vereist een gezond rendement dat geldt dus ook voor investeringen in duurzame energie. Bij ieder project zoeken wij samen met ondernemers naar de mogelijk om een business case te verbeteren maar zijn ook duidelijk als een investering onverantwoord is.

Of het gaat om een nieuw plan of bestaande operatie, optimalisatie is vrijwel altijd mogelijk. Er zijn vaak meer opties mogelijk dan oorspronkelijk gedacht, dat geldt voor projecten op de tekentafel maar ook als resultaten in de praktijk tegen vallen .

De beschikbare technieken om duurzame projecten te realisern zijn in de afgelopen enorm toegenomen. De reeds bewezen technieken kunnen nu breed toegepast worden en een aantrekkelijk rendement kan behaald worden door te investeren in verdere technologieontwikkeling.

Investeringen in techniek en energiesystemen vereist een integrale benadering met waarbij inhoudelijke economische en technische kennis en ervaring vereist is. Bovendien is praktische kennis in een vroeg stadium van de planontwikkeling noodzakelijk  om te komen tot een succesvol project.

Energietransitie

Wij werken dagelijks aan de energietransitie, zowel door opwekking van duurzame energie als door ontwikkeling van nieuwe technologie in combinatie met energiebesparing in de industrie. De verdeling van onze projecten in 2019 was als volgt:

 • Energie & Infrastructuur 65%
 • Technologieontwikkeling 20%
 • Industrie & Handel 15%

Focus
Energiesystemen zijn kapitaalsintensief en technische projecten lopen in de praktijk vaak uit de hand.  Op basis ruim 30 jaar ervaring hebben wij de belangrijkste expertisegebieden gebundeld om succesvol duurzame projecten te realiseren die er toe doen.

Energie & Infrastructuur

Industrie & Handel

Technologieontwikkeling

Vragen van onze opdrachtgevers

 • Is het economisch zinvol om een aanvullende investering te doen?
 • Wat moet ik doen om niveau 4 of 5 te behalen op de CO2 prestatieladder?
 • Welke techniek is de meest duurzame optie en wat kost het?
 • Wat is de economische waarde van mijn aandeel in de onderneming ?
 • Wat is de free cash bij de huidige SDE subsidie als de vergunning wordt verleend?
 • Wat zijn de gevolgen voor de projectfinanciering bij een vertraging in de bouw?
 • Wat is een redelijke onderbouwing van de schade?
 • Welke van de twee leveranciers doet het beste aanbod?
 • Kunnen wij het project uitbesteden en alsnog  vlottrekken?
 • Wat is de meest aantrekkelijke optie om verder te gaan met dit initiatief?
Opdrachtgevers

Wij werken voor investeerders en ondernemers die op een zinvolle manier een bijdrage willen leveren door te investeren in verduurzaming en technologieontwikkeling. Dat kunnen vermogende families zijn met een lange historie of nieuwe startende ondernemingen. Met een deel van onze opdrachtgevers hebben we in de afgelopen 10 jaar meerdere investeringen beoordeeld en bedrijven ontwikkeld met een duurzaam rendement.

Scope

De benodigde werkzaamheden van een haalbaarheidsonderzoek kunnen beperkt zijn tot een halve dag als het gaan om een globale analyse of een calculatorische waarderingsopdracht of een secondopinion. De realisatiewerkzaamheden zijn uiteraard afhankelijk van de fase waarin een project zich bevindt. Het beheer gedurende de exploitie kan de volledige technische levensduur zijn.

Hoe waarborgen wij de kwaliteit?

Wij werken met ervaren teamleden en beperken ons tot sectoren en bedrijfssituaties waarin wij toegevoegde waarde kunnen leveren. Tevens zijn wij aangesloten bij het Nederlandse Instituut van Register Valuators en werken volgens de gedragsregels van het NIRV. Tijdens de realisatie kanteren wij de hoogste eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit en borgen die doormiddel van de bijbehorende certificaten en standaarden.


Financiering van een windpark in ontwikkeling
Financiering overname aandeel kunststofverwerkende fabriek
Kapitaalinjectie van machinefabriek met liquiditeitsproblemen
Interimmanagement na opzeggen bankkrediet
Opstellen businessplan in pre-pack

Bedrijfsopvolging kunststofverwerkende onderneming
Verkoop van stadsverwerkingsnetwerk
Afsplitsing van software platform in zelfstandige onderneming
Verkopen van een internationale energiecentrale
Waardering certificaat van aandelen bij beëindiging dienstverband

Efficiencyverbetering door robotisering
Haalbaarheidsstudie van biomassacentrale
Keuze van meest geschikte windturbine
Ontwikkeling van nieuw constructiemateriaal
Beoordelen van energieopslagsysteem
Automatisering van administratief proces
Efficiencyverbetering door warmte terugwinning

Contact

Klik hier voor een kennismakingsgesprek.
Email
English