Waardengedreven, van planontwikkeling tot en met dagelijks beheer

Key Valuation is een onafhankelijk management en advieskantoor gespecialiseerd in energie en techniek. Al ruim 10 jaar ondersteunen wij ondernemers zowel bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en de optimalisatie van de bedrijfsvoering. Onze projecten varieren van een snelle haalbaarheidscan tot en met het turn key realiseren van complexe projecten.

Projectontwikkeling

Wij beoordelen de technische haalbaarheid van een idee en helpen om tot een economisch uitvoerbaar plan te komen. Daarbij gebruiken we uiteenlopende specialistische kennis en de laatste technische inzichten in samenwerking met universiteiten en gerenomeerde kennisinstellingen.

Realisatie

We realiseren turn-key projecten en dragen eindverantwoordelijkheid als nodig.  Daarbij werken we hands on aan de techniek en sturen de voortgang op economische waarde. We werken in Nederland en internationaal vanuit goed georganiseerde teams.

Assetmanagement

Wij nemen wij het volledige beheer uit handen, implementeren Operational Excellence, realiseren kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen. Daarbij gebruiken wij de modernste remote technieken en voeren de directie vanuit special purpose companies.

Support

Support bestaat uit: onafhankelijke waardebepaling, settlement van geschillen,  berekenen van schade, aantrekken van (project-) financiering, herfinanciering en begeleiding aan- en verkoop.

Onze overtuiging

Een goede investering levert een economisch gezond rendement en is duurzaam. De lange termijn milieu impact is een key input bij iedere investeringsbeoordeling, alleen dan wordt duidelijk of een investering duurzaam is of niet.

In iedere fase van een investering kunnen verbeteringen tot stand worden gebracht, zelfs bij industriele kapitaalgoederen zijn er veel vaak veel meer opties dan oorspronkelijk gedacht.

Duurzaame energie beperkt zich niet tot de huidige generatie wind en zon want dan komen we er niet. Investeringen in technologieontwikkeling is noodzakelijk om in de buurt te komen van onze doelstellingen.

Energie systemen zijn kapitaalsintensief en de techniek is vaak complex en bovendien in ontwikkeling, dat vereist een integrale benadering en inhoudelijke met kennis van zowel economische en technische vraagstukken. Tevens is al bij de planontwikkeling kennis praktische kennis en ervaring nodig om duurzaam rendement te realiseren met een lange levensduur.

Energietransitie

Wij werken dagelijks aan de energietransitie, zowel door opwekking van duurzame energie als door ontwikkeling van nieuwe technologie in combinatie met energiebesparing in de industrie. De verdeling van onze projecten in 2019 was als volgt:

 • Energie & Infrastructuur 65%
 • Technologieontwikkeling 20%
 • Industrie & Handel 15%

Focus
Energiesystemen zijn kapitaalsintensief en technische projecten lopen in de praktijk vaak uit de hand.  Op basis ruim 30 jaar ervaring hebben wij de belangrijkste expertisegebieden gebundeld om succesvol duurzame projecten te realiseren die er toe doen.

Energie & Infrastructuur

Industrie & Handel

Technologieontwikkeling

Vragen van onze opdrachtgevers

 • Is het economisch zinvol om een aanvullende investering te doen?
 • Wat moet ik doen om niveau 4 of 5 te behalen op de CO2 prestatieladder?
 • Welke techniek is de meest duurzame optie en wat kost het?
 • Wat is de economische waarde van mijn aandeel in de onderneming ?
 • Wat is de free cash bij de huidige SDE subsidie als de vergunning wordt verleend?
 • Wat zijn de gevolgen voor de projectfinanciering bij een vertraging in de bouw?
 • Wat is een redelijke onderbouwing van de schade?
 • Welke van de twee leveranciers doet het beste aanbod?
 • Kunnen wij het project uitbesteden en alsnog  vlottrekken?
 • Wat is de meest aantrekkelijke optie om verder te gaan met dit initiatief?
Opdrachtgevers

Wij werken voor investeerders en ondernemers die op een zinvolle manier een bijdrage willen leveren door te investeren in verduurzaming en technologieontwikkeling. Dat kunnen vermogende families zijn met een lange historie of nieuwe startende ondernemingen. Met een deel van onze opdrachtgevers hebben we in de afgelopen 10 jaar meerdere investeringen beoordeeld en bedrijven ontwikkeld met een duurzaam rendement.

Scope

De benodigde werkzaamheden van een haalbaarheidsonderzoek kunnen beperkt zijn tot een halve dag als het gaan om een globale analyse of een calculatorische waarderingsopdracht of een secondopinion. De realisatiewerkzaamheden zijn uiteraard afhankelijk van de fase waarin een project zich bevindt. Het beheer gedurende de exploitie kan de volledige technische levensduur zijn.

Hoe waarborgen wij de kwaliteit?

Wij werken met ervaren teamleden en beperken ons tot sectoren en bedrijfssituaties waarin wij toegevoegde waarde kunnen leveren. Tevens zijn wij aangesloten bij het Nederlandse Instituut van Register Valuators en werken volgens de gedragsregels van het NIRV. Tijdens de realisatie kanteren wij de hoogste eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit en borgen die doormiddel van de bijbehorende certificaten en standaarden.


Financiering van een windpark in ontwikkeling
Financiering overname aandeel kunststofverwerkende fabriek
Kapitaalinjectie van machinefabriek met liquiditeitsproblemen
Interimmanagement na opzeggen bankkrediet
Opstellen businessplan in pre-pack

Bedrijfsopvolging kunststofverwerkende onderneming
Verkoop van stadsverwerkingsnetwerk
Afsplitsing van software platform in zelfstandige onderneming
Verkopen van een internationale energiecentrale
Waardering certificaat van aandelen bij beëindiging dienstverband

Efficiencyverbetering door robotisering
Haalbaarheidsstudie van biomassacentrale
Keuze van meest geschikte windturbine
Ontwikkeling van nieuw constructiemateriaal
Beoordelen van energieopslagsysteem
Automatisering van administratief proces
Efficiencyverbetering door warmte terugwinning

Contact

Klik hier voor een kennismakingsgesprek.
Email
English